Verkhne-Svirskaya HPP-12

Overhaul of the hydraulic unit No. 4 of Verkhne-Svirskaya HPP-12

Castomer:
"TGK-Servis"

Location:
Russia, Podporozhye

Year:
2020 - 2021